RELATIVNOST ČASA

Znanost v matematični obliki opisuje vse več naravnih zakonitosti. Novi matematični opisi pojave praviloma opisujejo točneje in razumljiveje od predhodnih opisov, ni pa to nujno. Bralci na primeru sami ocenite, kako uspešna oziroma neuspešna je znanost pri opisovanju relativnosti časa in prostora, ki se pojavlja kot posledica hitrosti opazovanih objektov. 

   

Opazovalec A (na sliki) niha na vzmeti, opazovalec B pa miruje. A-ju po teoriji relativnosti zaradi gibanja čas teče počasneje kot B-ju. 

Ob vsakem nihaju se opazovalca medsebojno dotakneta. Ker jima čas po teoriji relativnosti teče različno hitro, ob dotiku enemu ura kaže t, drugemu pa t'.  Opazovalca lahko menita, da imata vsak svoj avtonomen čas, vendar sta v zmoti, ker sta časovno povezana. Upoštevati morata, da se jima dotik dogodi sočasno. To pomeni, da je ob vsekam dotiku čas t enak času t'. Brez ur, zgolj na osnovi sočasnosti dotikov, lahko sklepamo, da jima čas teče enako hitro.

Da jima čas teče sinhrono kaže tudi drug vidik teorije relativnosti. Opazovalca se v času vsakega dotika nahajata na lokaciji dotika in mirujeta eden glede na drugega. Vsak od opazovalcev pozna oba časa t in t', če že ne neposredno pa preko izračuna. V navedenih pogojih (nahajata se v istem sistemu opazovanja in na lokaciji dotika) različna časa po teoriji relativnosti opazovalcema opisujeta dva dotika, ne le tistega enega, ki se ob vsakem nihaju zares dogodi. S tem pa je teorija relativnosti v nasprotju sama s seboj in v nasprotju z resničnostjo.

Če bralec ta opis slabo razume, naj se ne obremenjuje. Ta zapis skuša pojasniti relativnost, ki je težko razumljiva, dvomljiva in celo protislovna sama v sebi. Več od tega na žalost teorija relativnosti ne ponuja.

 

Preambula : 

   

Iz teorije relativnosti izhaja trditev, da uri v opisanem primeru tečeta različno, izhaja pa tudi negacija te trditve, da jima uri tečeta enako hitro.

 

 

Pojasnilo

FIZIKALNA VEDA NA PRAGU PRENOVE

Čas in hitrosti svetlobe sta pojma, na katerih temelji dobršen del fizike. Trdnost fizikalne vede je sorazmerna s trdnostjo njunih opredelitev. Članek opozarja na nejasnosti njunih pojmovanj, s tem pa na potrebo po prenovi fizike.   html     pdf

                                                      

FIZIKA V PRVEM PREKO

Time and the speed of light are the concepts on which a good part of physics is based. The strength of physics is commensurate with the strength of their definitions. The article highlights the vagueness of their conceptions and hence the need for an overhaul of physics.   html    pdf

 

Podrobni opisi: 

 

Zastrto vesolje

 

Knjižica odgovarja na vprašanja: kaj je energija, kaj ustvarja maso snovi in gravitacijo, opisuje zgradbo snovisvetlobo in njene lastnosti, kvantne zakonitosti, izvor vesolja, kako nastane strela, … Fizikalne zakonitosti praviloma veljajo na omejenem področju, zato knjižica opozarja, kako moramo presojati njihovo veljavnost. Opozarja kako so o naravnih pojavih razmišljali filozofi od Aristotela do Kanta in drugih. Bralec bo težko sledil vsebini knjižice, če se z avtorjem ne poda tudi na fizikalna brezpotja.

 

 

 

 

 

 

Essay on Light

in honour of The International Year of Light 2015

Light attracts painters, photographers, architects, and especially physicists and astronomers. This is an essay on the physical properties of light.

We believe that the speed of light in vacuum is the same in all situations, which is difficult to grasp by reason. We have the feeling that light is understood by only a few individuals, however, this is not the case. Thus, let us unveil measurements and knowledge that shall illuminate the physical properties of light.

In the first part of the book the author's view of the structure of light waves is described, while in the second part the methods of measuring the speed of light are analyzed by pointing out their strength and weakness. At the same time it puts forward suggestions for new measurements. 

 

 

 

 Esej o svetlobi

Svetloba pritegne likovnike, fotografe, arhitekte, fizike, astronome itd. To pa je esej o fizikalnih lastnostih svetlobe.

Hitrost svetlobe naj bi bila v vakuumu enaka v vseh razmerah. Razum temu težko sledi, zato nas obdajajo občutki, da fizikalne lastnosti svetlobe razumejo le redki posamezniki. Pa ni tako. Razkrijmo torej meritve in znanja, ki pojasnijo lastnosti svetlobe.

Opisan je pogled na sestavo svetlobnega valovanja, v nadaljevanju pa so analizirane metode poznanih meritev hitrosti svetlobe, izpostavljene njihove prednosti in slabosti ter podani predlogi za dodatne nove meritve hitrosti svetlobe. 

 

 

 

 

 The EM properties of light

The size of spectral line shifts, caused by moving light sources, as quoted in various scientific articles, clearly depends on the choice of the measuring instrument. The Fabry-Perot interferometer (FPI) responds differently to the changes of speed of  light source as the spectrometer based on diffraction grating    more

 

 

 

 Potovanje v središče atoma

Knjižica podaja hipotetični model razgradnje atoma do najmanjšega snovnega delca. Model temelji na poznanem fizikalnem znanju in meritvah, ki pa jih avtor povezuje na nov način. Kvantna fizika podaja enega od možnih modelov atoma, ne odgovarjajo pa na vprašanja, zakaj so atomske orbite ravno takšne, kot so, zakaj elektron okrog atomskega jedra lahko kroži, ne da bi seval energijo, zakaj imajo elektroni vsi enako maso in zakaj ravno takšno. Za uspešne odgovore je celo treba vpeljati nekatere nove pojme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franc Rozman
fr.rozman@gmail.com
 
About the author

Franc Rozman graduated from the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, 1973. He joined the research and development department in Iskratel, one of the most prestigious telecommunications corporations in Slovenia, where he was a leading software designer. He published a series of articles and pioneered a number of ideas, including the patent. He designed the software for learning languages, which was underpinned by artificial intelligence. In the meantime he examined the nature of physics and its relationship with philosophy. He published three books on physics and philosophy of nature in Slovene language. From the year 2010 the author investigates the physics as independent researcher.

 

O avtorju

Avtor knjige in internetne strani Franc Rozman, je bil rojen leta 1949 v Tržiču. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1973. Je avtor knjig »Človek sem – ustvarjam« (BI 1997), »Pred velikim pokom« (BI 1999 in »Fizika in metafizika« (TK 2002) ter Zastrto vesolje (Loreda 2011). Je avtor več uspešnih računalniških rešitev (patentov in tehničnih izboljšav) na področju krmiljenja komunikacijskih sistemov, računalniških programov na temelju umetne inteligence za učenje jezikov (Amon) ter računalniških programov s področja poslovne informatike. Temo o hitrosti svetlobe iz knjige Zastrto vesolje je objavil članek na WSEAS mednarodni konferenci februarja 2011 v Benetkah.

 

  

"Nova veda lahko vznikne iz vede, ki je prišla v slepo ulico. Najpomembnejša odkritja pogosto napravijo ljudje, ki so prešli meje svojih ozkih specialnosti. Problemi, ki vznemirjajo te teoretike niso splošno priznani. Zavračajo jim teme doktoratov ali pa jim ne objavljajo člankov. Sprejmejo tveganje za svojo kariero. To so svobodomisleci, ki ne morejo razložiti, kam jih vodi pot in ki se še celo svojim kolegom bojijo povedati, kaj počnejo.  

James Gleick   

Nekega dne je oko reklo: »Za dolinami vidim goro. Ali ni čudovita?« Uho je prisluhnilo in reklo: »Kaj je gora, ne slišim je.« Potem je rekla roka: »Zastonj jo hočem prijeti. Nobene gore ne najdem.« Nos je rekel: »Nič ne voham, tu ni gore.« Tedaj se je oko obrnilo v drugo smer. Ostali pa so še naprej razpravljali in zaključili: »Z očesom nekaj ni v redu.«      

 Kahil Gibran

Vsakič, ko se zbudiš radovednost, vzemite trenutek v si jo potolažite; če dovolite, da mine, se želja lahko nikoli ne povrne v tistega nikoli ne boste izvedeli.  

William Wirt